Svátek má: Přemysl

Regiony

Velikost textu:

Ostrava přijde o jednu z nejvyužívanějších smutečních síní

Ostrava přijde o jednu z nejvyužívanějších smutečních síní

Na hřbitově v ostravském městském obvodu Vítkovice začne 1. února demolice stávající smuteční síně. Výstavba nové, v celkové hodnotě 74,8 milionu korun včetně DPH, by měla být dokončena v březnu 2023.

Smuteční síň v Ostravě-Vítkovicích.
23. ledna 2022 - 12:00

Nová smuteční síň bude splňovat veškeré požadavky moderního pohřebnictví a bude umožňovat důstojné a komfortní rozloučení se zesnulými. ,,Podstatně také ovlivní ráz vítkovického hřbitova, druhého největšího v Ostravě, “ konstatuje starosta Vítkovic Richard Čermák, jenž 19. ledna v historické budově vítkovické radnice podepsal smlouvu na provedení stavby.

Nová vítkovická smuteční síň je navržena v místě stávajícího objektu smuteční síně, která bude pro nevyhovující kapacitu a stav zbourána. Novostavba respektuje současné prostorové uspořádání, vstup do nového objektu je navržen na nároží v blízkosti centrálního vstupu na hřbitov.Objekt smuteční sině bude obdélníkového půdorysu, tvořeného dvěma základními budovami. Nižší část bude zahrnovat  především pomocné prostory provozu smuteční sině a podloubí navazující na prostranství před smuteční sině.

Při severní hranici hřbitova, u vstupu z ulice Na obvodu, bude nově umístěn objekt kamenictví a plocha parkoviště rozšiřující stávající kapacitu.

(pšt, moravskoslezskenovinky.cz, zdroj: mmo)