Svátek má: Radoslav

Komentáře

Vojtěch Filip

poslanec PSP ČR (KSČM)

Absolutní selhání ministra Petříčka

Aliance národních sil ve čtvrtek (19. 12. 2019) vydala veřejnou žádost na Vládu ČR, po které chce objasnit, proč ČR nehlasovala v OSN pro rezoluci o Boji proti oslavování nacismu.

Nejen já mám zásadní otázku, proč se ČR zdržela hlasování k této rezoluci Valného shromáždění OSN? 60 zemí bylo spoluautory tohoto návrhu. Dokument nese celý název „Boj proti oslavování nacismu, neonacismu a jiných forem, které přispívají k eskalaci moderních forem rasismu, rasové diskriminace, xenofobie a související netolerance."

Usnesení VS OSN doporučuje, aby země zabránily přezkoumání výsledků druhé světové války a odmítnutí zločinů proti lidskosti a válečných zločinů, které byly spáchány během druhé světové války.Stejně jako aliance, odsuzuji ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka za to, že se ČR nezapojila do boje proti oslavování nacismu a při hlasování se zdržela. Proč, pane ministře? Pokud si vzpomínám, byli to v minulosti obyvatelé této země, kteří měli být podle nacistických plánů vyhlazeni.

Navíc, v naší společnosti je v posledních letech evidentní nárůst fašistických tendencí, které v řadě případů zůstávají nepotrestány. A někteří lidé záměrně neonacismus podporují a oslavují např. tu Benderovce, tu Vlasovce. Považuji to za mezinárodní ostudu a absolutní selhání šéfa české diplomacie, který by měl neprodleně rezignovat nebo by měl být okamžitě odvolán.

Vojtěch Filip