Svátek má: Radoslav

Komentáře

Vojtěch Filip

poslanec PSP ČR (KSČM)

Doba je turbulentní

Vítězem voleb do Poslanecké sněmovny se v říjnu loňského roku stalo hnutí ANO.

A naším úkolem je prosadit co nejvíce bodů z politického programu KSČM, který má na zřeteli zlepšení situace občanů i České republiky.

Jednáme s vítězem voleb a podařilo se nám prosadit do vládního programu zásadní body našeho volebního programu. Jedná se o čtyřletý plán růstu mezd, aby při evropských cenách rostly také mzdy a mohly se přiblížit mzdám u našich nejbližších sousedů. Dále valorizaci důchodů, ochranu přírodního bohatství, posílení veřejného sektoru ve vodním hospodářství, nastartování bytové výstavby, aby dále zbytečně nerostlo nájemné, zastavení privatizačních tendencí ve zdravotnictví a zřízení fondu pro nákladné operace. V neposlední řadě i prošetření podivných privatizačních kauz. Trváme na důsledném dodržení dohodnutých bodů, protože jen tak může fungovat naše spolupráce.

Politika je o proměně volebního programu naší strany do vládního programu a o to se dnes snažíme. Podařilo se nám dostat do druhého čtení v Poslanecké sněmovně zrušení sankcí pro české firmy v Iránu. Ekonomickým zájmem ČR a jejích občanů je dostatek práce pro naše firmy, pro naše pracující a tím zabezpečit další růst ekonomiky. Stavět sami sobě překážky, a tak na svůj úkor přenechávat zisky jiným, je podle mne ekonomický i politický nesmysl.

V současné turbulentní mezinárodní situaci charakterizované změnou v poměru sil v mezinárodních vztazích a neochotou, zejména USA a jejich přisluhovačů ze Západu, smířit se se ztrátou hegemonie ve světě, je lidská civilizace vážně ohrožena vypuknutím globálního válečného konfliktu. Dokumentovat to lze na řadě dobře známých příkladů agrese, provokací, uvalováním nesmyslných sankcí vůči zemím, které se odmítají nechat podrobit. KSČM preferuje otázky míru a bezpečnosti ve světě respektováním mezinárodního práva v duchu rezolucí RB OSN, a to jak na úrovni stranické práce, tak na půdě Poslanecké sněmovny, europarlamentu, ale i mimo parlamentní práci a v mediální sféře.

Vojtěch Filip