Svátek má: Radoslav

Komentáře

Vojtěch Filip

poslanec PSP ČR (KSČM)

K rozsudku H systému

Dlouho očekávaný rozsudek Nejvyššího soudu ve věci vystěhování obyvatel domů a bytů družstva Svatopluk, který řešil krizi způsobenou trestnou činností odpovědných osob společnosti H systém, je velmi špatnou zprávou pro princip právního státu v naší zemi.

Zvítězil úřad ( konkursní správce ) nad občany, kteří se vlastními prostředky a silami zasloužili o dostavbu svého bydlení.  S takovým rozhodnutím nelze souhlasit. Očekáváme, že dotčení občané a jejich právní zástupce v nejkratší možné době podají ústavní stížnost, se žádostí o odklad vykonatelného rozhodnutí a využijí i další možnosti, včetně případných příštích kroků - žaloby u Evropského soudu pro lidská práva, s důrazem na princip spravedlivého procesu.

Vojtěch Filip