Svátek má: Radoslav

Komentáře

Vojtěch Filip

poslanec PSP ČR (KSČM)

Vyměníme „tučná“ léta za „hubená“?

Aneb - co bude muset prezident s největší pravděpodobností udělat: slíbit národu, že bude pokračovat dalších „7 tučných let“…! Dnes víme, na čem jsme, a navázat přitom na výsledky nebude lehké.

Dovolte mi nejprve fakta. Nezaměstnanost se trvale snižuje už pátým rokem… Jestliže celková nezaměstnanost v lednu 2016 byla 6,14 procenta, což podle statistiky činí 467 403 lidí bez práce, na konci roku 2017 to bylo už 280 620 občanů, čili 3,8 procenta.

Další údaj říká, že už tři roky po sobě byla provedena valorizace důchodů, i když prvé dva roky to byla spíše úsměvná částka než valorizace.

U ekonomicky činných občanů došlo ke zvýšení platů většiny zaměstnaneckých profesí. Schodek rozpočtu v roce 2017 dosáhl 6,2 miliardy korun. Oproti Parlamentem ČR schválenému deficitu je nižší o skoro 54 miliard – je to nejlepší výsledek za 20 let (!).

Snížila se celková zadluženost České republiky. Tzv. „kritičtí ekonomové“ typu Miroslava Kalouska či Zbyňka Stanjury (a jim podobné desítky dalších expertů…) budou výše uvedené cifry přisuzovat ekonomickému růstu - nejspíše celého světa, jiní jen Evropské unie, a jmenovaní pravděpodobně i svým předchozím „vládním“ zásluhám, které vždy jen vedly k vyššímu dluhu a větší korupci a dodnes nevyřešeným privatizačním a restitučním podvodům atd.


Můžeme spekulovat o tom, že možná byla koaliční vláda lepší než ty předchozí. Možná měl jen Miloš Zeman štěstí, že byl právě v této době na Pražském hradě. Ale je třeba uznat, že on tam nebyl jen „vítačem a kladečem věnců“, jak si prezidentskou funkci podle svých billboardů představoval Mirek Topolánek, ale k bilanci „tučných let“ i významně přispěl.

Jeho podnikatelské mise do všech světových směrů, nikoliv jen do tzv. „rudého« “Ruska a „žluté“ Čínské lidové republiky, ale i do Francie, zemí Beneluxu, Velké Británie a dalších států EU, nebo třeba do Spojených států amerických, byly přínosné.

Stačí se orientovat ve světových stranách, ale - ať dělám, co dělám - Francie nebo Brusel neleží na východě. Právě orientaci na východ mu velmi zasvěceně a tvrdě vyčítají ti, kteří se dostali do „masážního strojku“ mainstreamových médií…!

Je možné, že i druhý kandidát Jiří Drahoš vyslyší jejich volání, ale velmi naivní je představa, že nejbohatší z Čechů, Petr Kellner, „přeorientuje“ svoji v Číně neuvěřitelně úspěšnou společnost Home Credit a zaměří se na jinou stranu světa…

Humorně působí představa, že čeští podnikatelé, úspěšní na trzích Číny, Vietnamu, Japonska či Jižní Koreje, ale také Ruska a mnoha středoasijských a pobaltských států, tam utlumí své aktivity, a aby zaměstnávali dál současný počet lidí, se nechají vést na opačnou zeměpisnou stranu.

Bude-li si chtít jakýkoliv ve druhém kole zvolený kandidát na prezidenta zachovat přízeň nejen občanů, kteří se obávají o naši poslední špetku suverenity, ale také českého průmyslu – včetně, nazvěme to třeba, velkokapitálu - s českou účastí, bude muset chtěj nechtěj pokračovat v „podnikatelských misích“ zahájených právě Milošem Zemanem, ale také Hospodářskou komorou, Svazem průmyslu a dopravy, kteří už Zemanovi vyjádřili podporu, a dalšími - včetně zmíněného Petra Kellnera…


Vojtěch Filip